Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

Kennis

Publicaties van CPS/Vereniging BPS
Slim onderwijs doe je zó. Effectief onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. CPS Onderwijsontwikkeling en advies, januari 2014.
Bijlagen bij de publicatie: Bijlage 1 | Bijlage 2 | Bijlage 3 | Bijlage 4 | Bijlage 5 | Bijlage 6 | Bijlage 7 | Bijlage 8 | Bijlage 9 | Bijlage 10 | Bijlage 11 | Bijlage 12 | Bijlage 13 | Bijlage 14 | Bijlage 15 | Bijlage 16 | Bijlage 17 | Bijlage 18 | Bijlage 19

Hoe maken wij het verschil? Begaafdheidsprofielscholen. Publicatie naar aanleiding van de conferentie Begaafdheidsprofielen op 14 november 2012.


Aan de slag met begaafdheid

SLO: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Informatie over (hoog)begaafdheid voor leerlingen, ouders en scholen. Ook is er een digitaal platform voor professionals.
www.talentstimuleren.nl

School aan Zet
School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit, onder andere op het gebied van excellentie en hoogbegaafdheid.
Bekijk hier de publicaties en middelen op dit thema

Boeken algemeen
– De 7 uitdagingen, een praktisch handboek voor leerkrachten in het bo en vo (2012), T. Koenderink
– Handboek Hoogbegaafdheid (2009), onder redactie van E. van Gerven, van Gorcum b.v.
– Passend Onderwijs voor begaafde leerlingen (2012), S. Drent & E. van Gerven, van Gorcum b.v.
Slim onderwijs doe je zo (2014), P. Groenewegen e.a., CPS Amersfoort

Good practices
– Hoe maken wij het verschil (2013), bundel met good practices van begaafdheidsprofielscholen vo, P.Groenewegen e.a., CPS Amersfoort
Kansen voor talent, 28 excellentieprojecten in beeld (2012), A. Koopmans & N. Steenbergen, SLO Enschede

Boeken thematisch (pedagogisch en didactisch)
– Bright Minds, Poor Grades (2001), M.D. Withley, Penguin Putnam Inc
De kunst van het falen (2009), A. van Dam, Ambo|Anthos
Is het voor een cijfer (2013), T. Koenderink & R. Louwerse, Novilo
Misdiagnose van hoogbegaafden (2013), J. Webb & E. Amend, van Gorcum b.v.
Leren zichtbaar maken (2014), J. Hattie, Bazalt Educatieve Uitgaven

Boeken voor ouders én voor leraren, intern begeleiders e.a.
– Breinlink (2011), G. Dirksen & H. Moller, Scriptum
– Executieve functies bij kinderen en adoloscenten (2010), P. Dawson & R. Guare, Hogrefe Uitgevers BV
Hoogbegaafd, als je kind (g)een Einstein is (nieuwe editie, komt 29-08-2014 uit), T. Kieboom, Lannoo
– Jij kan beter, als je kind een onderpresteerder is (2012), T. Kieboom, Witsand Uitgevers bvba
– Slim maar..help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken (2009), P. Dawson & R. Guare, Hogrefe Uitgevers BV.

Boeken over denkvaardigheden (en creatief denken)
Succesvolle intelligentie (2002), R.J. Sternberg, Swets & Zeitlinger

© Begaafdheidsprofielscholen 2020