Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

Tutorschap: de ideale begeleiding van een hb-leerling | vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

Stella Maris College

Contactpersoon

Mevr. M. Keijsers

Thema

Zorg en begeleiding | Cultuur(verandering)

Onderwerpen

 • Tutorschap
 • Tutor
 • Ouderbetrokkenheid
 • Rondetafelgesprek
 • Individuele begeleiding

Beschrijving

Het Stella Maris College biedt al enkele jaren individuele begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen in de vorm van tutorschap. Elke leerling waarvan vermoedens van hoogbegaafdheid bestaan of waarvan de test hoogbegaafdheid uitwijst, krijgt een tutor aangewezen. De tutor is het vaste aanspreekpunt voor kind, ouders, mentor en vakdocent. Hij/zij voert maandelijks een gesprek met de leerling, houdt contact met ouders en zorgt voor de nodige onderwijsaanpassingen in overleg met het team. De tutoren van het Stella Maris College worden regelmatig geschoold en houden intervisie met elkaar.

Tijdens deze bijeenkomst worden alle inhoudelijke en organisatorische kenmerken van het tutorschap besproken. Met de deelnemers wordt het gesprek aangegaan over voor- en nadelen van deze individuele begeleiding en worden aandachtspunten bij invoering van het tutorschap gesignaleerd.

Wat levert het op

Deelnemers hebben een goed beeld van de inhoud en organisatie van succesvol tutorschap en weten waar ze rekening mee moeten houden bij het invoeren van deze begeleidingsvorm.

Doelgroep en eisen

Mentoren, coördinatoren, schoolleiders van scholen die (willen gaan) werken met tutorschap.

Omvang

Eén sessie van 2,5 uur

Kosten

€ 95 per individuele deelnemer | € 250 in company [leden] €150 per individuele deelnemer | €450 in company [niet-BPS-leden]

Aantal deelnemers

Minimaal zes, maximaal zestien. Bij in company aantal deelnemers in overleg.

Datum

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

Stella Maris College, Parallelweg 56, 6231 CJ Meerssen, of in overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Aanmelden

© Begaafdheidsprofielscholen 2021