Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

*Regiobijeenkomsten (Noord)* | po vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Staan vast

School/organisatie

BPS Academie

Contactpersoon

Mevr. M. Omtzigt

Thema

Intervisie

Onderwerpen

De concrete thema’s worden door de intervisiegroep zelf bepaald. In de bijeenkomst van 30 september 2019 zijn de volgende thema’s en aandachtspunten besproken:

 • visitatie-ervaringen;
 • belang van BPS-certificaat;
 • HB-onderwijs op snijvlak po-vo: – bovenschoolse plusklassen, tienercollege enz.;
 • ouderbetrokkenheid;
 • info over begaafdheidsonderwijs op de websites van onze scholen;
 • begaafdheidsprofiel van de school: hoe houd je collega’s betrokken (eigenaarschap);
 • begeleiding van leerlingen, gesprekken (HB-experts, mentoren, …..).

Op de bijeenkomst van 2 maart 2020 is vooral aandacht besteed aan

 • ouderbetrokkenheid (wat gebeurt er op dit vlak op de verschillende scholen, wat gaat er goed, wat kan beter); concreet werden individuele gesprekken, ouderavonden en klankbordgroep besproken;
 • begeleiding van onderpresteerders.

Op de volgende bijeenkomst wordt aandacht besteed aan:

 • HB-onderwijs op snijvlak po-vo: welke variaties en vormen van doorstroomprogramma’s po-vo bestaan er op de verschillende scholen;
 • hoe houden we het begaafdheidsprofiel van de school scherp.

Beschrijving

De vereniging BPS heeft jaarlijks twee verenigingsdagen voor alle aangesloten scholen op een centrale plek in het land. Op deze dagen staat altijd een stevig inhoudelijk programma op de agenda en is er ruimte voor onderlinge uitwisseling. De behoefte om samen te leren is groot, maar reisafstanden beperken de mogelijkheden. Daarom stimuleert en faciliteert de BPS Academie regionale bijeenkomsten voor direct betrokkenen in de aangesloten begaafdheidsprofielscholen. Onder de titel ‘regionale of thematische intervisie’ ontmoeten de deelnemers elkaar en bepalen zij zelf de agenda. De BPS Academie verzorgt een lichte vorm van ondersteuning bij organisatie en agendering.

De deelnemers committeren zich aan deelname aan de bijeenkomsten die voor het lopende schooljaar worden afgesproken. Deelname staat open voor leidinggevenden, begeleiders en docenten met en zonder ervaring met het BPS-gebeuren op de eigen school en tegen vragen aanlopen als: hoe bestendigen wij of vernieuwen wij de energie, hoe verdiepen wij het reeds bereikte, hoe bouwen wij een actieve begaafdheidsprofielschool en andere vraagstukken waar je als bevlogen bps-er tegenaan loopt.

De intervisiegroep bestaat uit deelnemers van de onderstaande scholen. Andere belangstellenden kunnen zich aanmelden voor eventuele aansluiting via de coördinator van de BPS Academie. De contactpersoon vanuit de BPS Academie is Margreet Omtzigt.

Daltonschool St. Jozef; OBS Jan Ligthart Appingedam; OBS Joseph Haydn; PCBS De Arke; Tjongerschool; Praedinius Gymnasium; Emelwerda College; Stedelijk Gymnasium OSG Piter Jelles; RSG Magister Alvinus

Wat levert het op

Reflectie en inspiratie

Doelgroep en eisen

Leidinggevenden, begeleiders en docenten met of zonder ervaring als BPS-er in het voortgezet onderwijs

Omvang

Twee tot drie bijeenkomsten in een schooljaar, te bepalen door de deelnemers

Kosten

Geen kosten

Datum

De data worden in onderling overleg door de groep vastgesteld.
De eerstvolgende datum is maandag 28 september 2020 14.30-16.30 uur.

Locatie

Joseph Haydnschool, Groningen

Aanmelden

© Begaafdheidsprofielscholen 2021