Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

Intake en handelingsplan: een goede start voor een passend hb-programma | vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

Gertrudiscollege

Contactpersoon

Dhr. J. de Waal

Thema

Zorg en begeleiding | Onderwijs en leren

Onderwerpen

 • Leerroutes
 • Individuele programma’s
 • Intakegesprek
 • Handelingsplan
 • Begeleiding

Beschrijving

Het Gertrudiscollege werkt vanuit de visie dat elke leerling wil leren, als dat leren maar authentiek mag zijn. Daarom biedt de school verschillende, uitdagende leerroutes waarbij het mogelijk is een individueel programma samen te stellen. Denk daarbij aan een AlphaTop- en een BètaTopprogramma op het vwo, Fast Lane English op het havo, maar ook SportPlus en MuziekPlus, en vwo-vakken die aan havoleerlingen worden aangeboden.

Voor het bepalen van het individuele programma is een goede start nodig. Het Gertrudis werkt met een succesvolle gespreksroute voor intakes en handelingsplannen. Binnen deze route wordt gebruik gemaakt van handige formats en documenten waar door andere scholen al veelvuldig naar is gevraagd.

In deze training presenteert het Gertrudiscollege de gespreksroute en de werkwijze als vervolg op deze route. Met de deelnemers wordt gesproken over de informatie die van belang is bij het vaststellen van een passend programma en welke keuzes er gemaakt moeten en kunnen worden op basis van die informatie. Ook wordt er gekeken naar het traject ná de intake: hoe kom je tot een handelingsplan en hoe werk je hier vervolgens mee? Deelnemers krijgen praktische instrumenten mee om tussen de twee bijeenkomsten te oefenen, en de aanpak te bespreken met collega’s. In de tweede bijeenkomst komen ook vervolgvragen aan bod: wat als een leerling onderwijs nodig heeft dat de school niet kan bieden? Hoe kun je individuele programma’s aanbieden die niet botsen met het reguliere onderwijsprogramma?

Wat levert het op

In deze training krijgen deelnemers praktische instrumenten aangereikt die als basis kunnen dienen voor individuele begeleiding en programma’s. Deelnemers hebben zicht op hoe een gespreksroute eruit kan zien en welke keuzes er gemaakt kunnen worden in een begeleidingstraject. Ook kunnen deelnemers hun eigen vragen omtrent intake en handelingsplannen meenemen naar de training.

Doelgroep en eisen

Docenten, mentoren, coördinatoren, schoolleiders

Omvang

Twee bijeenkomsten van 2,5 uur, met een voorbereidingsopdracht voor de tweede bijeenkomst

Kosten

€ 175 per individuele deelnemer | € 500 in company [leden] €295 per individuele deelnemer | €900 in company [niet-BPS-leden]

Aantal deelnemers

Minimaal zes, maximaal zestien. Bij in company aantal deelnemers in overleg.

Datum

In overleg. De training kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

Gertrudiscollege, Bovendonk 115, 4707 ZH Roosendaal of in overleg. De training kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Aanmelden

© Begaafdheidsprofielscholen 2021