Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

Hoe ver zijn we gevorderd? | po vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Maatwerk

School/organisatie

BPS Bestuur

Contactpersoon

Dhr. D. van Hennik of Mevr. N. Verheul, bestuursleden

Thema

Kwaliteitsontwikkeling BPS

Onderwerpen

 • Welke aspecten van het keurmerk BPS zijn zichtbaar in de klas en in de school?
 • Hoe breed en diep is het begaafdheidsprofiel verankerd in de school?
 • Wat is er te doen om op kortere of langere termijn de kwaliteit van het begaafdheidsprofiel te versterken?

Beschrijving

De school is aspirant lid van de vereniging BPS en vraagt zich af of de school al ver genoeg is in zijn ontwikkeling tot gecertificeerde begaafdheidsprofielschool. Uiteraard kan de school de indicatorenset doorlopen en vaak hebben schoolleiders en de hb-coördinator zicht op wat er voor de hoogbegaafde leerlingen wordt ondernomen. Het kan de vraag zijn of bij de docenten die met deze leerlingen werken, ook het geval is.

In zo’n geval kan de ondersteuning worden ingeroepen van een vertegenwoordiger van het bestuur. Er is immers in de loop der jaren een ruime ervaring ontstaan op basis van de vele visitaties die inmiddels hebben plaatsgevonden.

Ten behoeve van de scholen die een dergelijke vraag hebben, is een workshop ontwikkeld, waarin met een groep betrokken docenten wordt nagegaan wat mogelijk en wenselijk is om de deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid verder uit te bouwen.

Voor alle duidelijkheid, deze ondersteuning mag niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige visitatie en is uitsluitend bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan, goede voorbeelden te aan te reiken en te werken aan optimalisering van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
De workshop wordt verzorgd door Ninette Verheul of Dick van Hennik, beiden bestuurslid van de vereniging BPS.

NB. Ook scholen die nog niet zijn aangemeld als aspirant, maar wel overwegen lid te worden, kunnen gebruik maken van dit aanbod.

Wat levert het op

Een scherper zicht op de vraag hoe ver de school als geheel is gevorderd op weg naar een gecertificeerd BPS-lidmaatschap

Doelgroep en eisen

Betrokken docenten, hb-coördinatoren en schoolleiders die werken met hoogbegaafde leerlingen op aspirantscholen van de vereniging BPS of op scholen die overwegen het lidmaatschap aan te gaan

Omvang

Een workshop van 2,5 uur

Kosten

€ 250. De studiemiddag wordt op uw eigen school verzorgd.

Datum

In overleg. De studiemiddag wordt doorgaans in company verzorgd op uw eigen school.

Locatie

In overleg. De studiemiddag wordt doorgaans in company verzorgd op uw eigen school.

Aanmelden

© Begaafdheidsprofielscholen 2021