Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

Denklessen | vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

Theresialyceum

Contactpersoon

Mevr. M. Barthel

Thema

Onderwijs en leren

Onderwerpen

 • Denklessen: wat zijn het

 • Programma van de denklessen in de verschillende leerjaren

 • Voorbeelden van denklessen

 • Werkwijze in de les

 • Effecten van denklessen

 • Kosten, organisatie, scholing

Beschrijving

Het Theresialyceum zoekt op basis van praktische eigen ervaringen van de afgelopen jaren en van de nieuwe inzichten over hoogbegaafdheid steeds naar nieuwe manieren om het onderwijs voor de begaafde leerlingen te verbeteren.

Hoogbegaafd zijn is geen garantie voor schoolsucces. Soms lopen leerlingen vast omdat ze nooit geleerd hebben te leren of nooit geleerd hebben na te denken over hoe ze leren en denken. Metacognitieve vaardigheden blijken belangrijk te zijn voor schoolsucces.

De Denklessen werken aan de ontwikkeling van die metacognitieve vaardigheden. De Denklessen op het Theresialyceum hebben als doel om aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van de hoogbegaafde leerling naast het uitgebreide aanbod van de school voor een brede cognitieve ontwikkeling. Leerlingen worden zich bewust van hun denkvermogen en leren daar op een effectieve manier gebruik van te maken. Er wordt specifiek aandacht besteed aan het Leren Creatief Denken.

De inhoud van de denklessen is aangepast aan de leeftijd/ontwikkeling van de leerlingen. In klas 1 gaat het o.a. over het geheugen en hoe je leert , in de hogere klassen komt aan de orde: ‘Hoe leer je creatief denken?’, ‘Hoe ga je om met je talenten?’ , ‘Hoe raak je gemotiveerd/gepassioneerd?’ , ‘Hoe word je succesvol?’

In de workshop worden lesvoorbeelden gegeven.

Wat levert het op

De deelnemers hebben zicht gekregen op:

 • inhoud en opbouw van de denklessen, op de effecten daarvan op leerlingen;
 • kosten en organisatorische consequenties voor de school;
 • de scholingsvoorwaarden voor het inrichten van goede denklessen.

Doelgroep en eisen

Docenten en begeleiders van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs

Omvang

Eén sessie van 2,5 uur

Kosten

€ 95 per individuele deelnemer | € 250 in company [leden] €150 per individuele deelnemer | €450 in company [niet-BPS-leden]

Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 20 deelnemers. Bij in company aantal deelnemers in overleg.

Datum

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

Theresialyceum, Cobbenhagenlaan 5, 5037 DA Tilburg of in overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Aanmelden

© Begaafdheidsprofielscholen 2021