Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

De HB-er geïntegreerd in de school | vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

College Weert

Contactpersoon

Dhr. W. Salemans / Mw. M. van Hertum

Thema

Organisatie en beleid. Good practice

Onderwerpen

 • Organisatie en beleid (visie, beleid, sturing, leiderschap, borging, evaluatie, facilitering)
 • Onderwijs en leren (professionalisering docenten, didactiek [algemeen of vakgebonden], pedagogiek, omgaan met verschillen, effectief onderwijs, aanbod)
 • Zorg en begeleiding (waaronder ouderbetrokkenheid, ondersteuning onderpresteerders, sociaal-emotionele weerbaarheid)
 • Cultuur(verandering) – het ontwikkelen van een veilige en stimulerende cultuur in de school voor HB-leerlingen

Beschrijving

Het College Weert heeft er voor gekozen zijn (hoog)begaafde leerlingen niet te clusteren in aparte groepen/plusklassen o.i.d. Wel biedt de school de leerlingen een uitgebreid palet aan mogelijkheden om hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten. Tal van speerpunten van Het College ondersteunen de behoefte van leerlingen om te excelleren.

De school is trots op haar begeleiding van deze groep leerlingen en de vorm waarin deze begeleiding plaatsvindt. Deelnemers maken kennis met de organisatie van het Begaafdheidsteam en de werking van tutoren, coördinatoren, mentoren in combinatie met het zorgteam.

Wat levert het op

De deelnemers krijgen een frisse kijk op de organisatie van een begaafdheidsprofielschool en doen inspiratie op over de inrichting van de begeleiding van (hoog)begaafde kinderen.

Doelgroep en eisen

Schoolleiders, docenten, coördinatoren en tutuoren van (niet-)begaafdheidsprofielscholen en van aspirantscholen.

Omvang

Eén dagdeel

Kosten

€ 75 per individuele deelnemer | € 250 in company [leden] €125 per individuele deelnemer | € 400 in company [niet-BPS-leden]

Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 12 deelnemers.

Datum

In overleg. De studiebijeenkomst kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

Het College Weert, Parklaan 1A, 6006 NT Weert of in overleg. De studiebijeenkomst kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Aanmelden

© Begaafdheidsprofielscholen 2021