Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van congressen, workshops en andere bijeenkomsten die vanuit de BPS Academie worden georganiseerd of ondersteund. Via een link komt u bij een uitgebreide beschrijving van de bijeenkomst en kunt u zich aanmelden (bij enkele bijeenkomsten is aanmelden alleen mogelijk als uw school een begaafdheidsprofielschool is). Deze bijeenkomsten zijn aangeduid met een asterisk.

Aanbod van activiteiten in het schooljaar 2019-2020 die uitgevoerd kunnen worden op uw eigen school en waarvan de data in overleg kunnen worden vastgesteld

Excellentie bevorderen en flexibilisering

–  Toekomstperspectief voor hoogbegaafde thuiszitters

–  Life & Science

–  Een effectief netwerk po-vo inrichten

  Begaafde basisschoolleerlingen: een brede aanpak (niet in company)

–  Denklessen VO

–  Werken aan mindsets voor prestatie en motivatie

–  Leidinggeven in een begaafdheidsprofielschool

–  Plusbegeleiding vwo 1-6

–  Vaardighedenlijn

–  Cultuurverandering voor actief en gedragen hb-beleid

  Metacognitieve vaardigheden

–  Start en ontwikkeling van een hb-traject

Differentiatie

  Omgaan met verschillen (een schoolbrede aanpak in de begeleiding)

–  Catalogus uitdagend programma ontwikkelen

–  Training omgaan met verschillen (I, II, III)

–  Rekening houden met leerstijlen in de vaklessen

–  Versnelde leerroutes voor hb-leerlingen

–  Onderwijs op maat voor jou! (niet in company)

–  Verschil door maatwerk

–  Verrijking, een praktische workshop vanuit een theoretisch concept

–  HB, wat moet je ermee?

Onderpresteren en toptalenten

  De link tussen HB en zorg

–  Training aanpak onderpresteren (I, II)

  Hogere denkvaardigheden in PO

–  Verbreding

–  Mentoraat voor hoogbegaafde leerlingen (I, II)

 Onderpresteren en dan. Een aanpak samen met ouders (I, II)

–  Uitval van hoogbegaafden voorkomen

  Systematische aanpak onderpresteerders

  Lefgasten (faalangsttraining)

–  Weer zin in school: hoogbegaafden met nieuw elan

–  International Award: verbredingsprogramma voor onderpresteerders en andere hb-leerlingen

–  Leervaardigheden, een workshop

Maatwerk en gepersonaliseerd leren

  Masterclass creatief schrijven

–  Het opzetten van een 8+ klas

–  Talentontwikkeling door onderzoekend leren

–  Oplossingsgericht samenwerken met begaafde leerlingen en hun ouders

–  Intake en handelingsplan als basis voor hb-begeleiding (I, II)

–  Onderwijs op maat voor jou!

  Bètatopklas als proeftuin voor plusprogramma

–  Tutorschap als ideale begeleiding van een hb-leerling

–  Verschil door maatwerk

  Onderzoeksvaardigheden bij alfa- en gammavakken

–  Physics voor begaafde twaalfjarigen

–  Plusprogramma groep 8 en VO

–  De hb-map: een praktisch instrument voor het borgen van hb-beleid

Kwaliteitsontwikkeling Begaafdheidsprofielscholen

–  Basistraining voor startende hb-docenten en hb-begeleiders (I, II, III)

–  Kennismaking met BPS voor belangstellenden van buiten de vereniging (PO) (niet in company)

–  Kennismaking met BPS voor belangstellenden van buiten de vereniging (VO) (niet in company)

  *Scholingsdag visitatie en visiteren

  Intervisiegroep Primair Onderwijs (opstellen ontwikkelplan BPS-PO)

  *Intervisiegroep Voortgezet Onderwijs (gevorderden)

 *Intervisiegroep Voortgezet Onderwijs (docenten)

–  De HB-er geïntegreerd in de school

–  Leidinggeven in een begaafdheidsprofielschool

–  Basistraining voor startende hb-docenten en hb-begeleiders (I, II, III)

–  *Intervisiegroep ontwikkelagenda Primair Onderwijs

–  Leren filosoferen met hb-leerlingen: introductie

–  Leren filosoferen met hoogbegaafde leerlingen (I, II, III, IV)

  POP-training

  TOP-training

–  Nieuw elan creëren op een begaafdheidsprofielschool

  Metacognitieve vaardigheden

 

 

—————————-

Uw activiteit op de site? (alleen voor BPscholen)
Begaafdheidsprofielscholen organiseren soms studiedagen en (mini)conferenties voor andere scholen in hun omgeving. Deze (mini)conferenties kunnen worden opgenomen op de agenda en in het aanbod van de BPS Academie. Indien andere begaafdheidsprofielscholen daar zonder verdere kosten aan kunnen deelnemen, kan de organiserende school het voucher inzetten t.b.v. de organisatie. Indien uw school zo’n activiteit heeft en u wilt deze opgenomen zien op de site, kunt u het aanmeldformulier invullen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2020