Actueel

 • 1 februari 2020

  Verenigingsdag 11 maart 2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Agenda regiobijeenkomsten 2019-2020

  Lees meer…

 • 1 februari 2020

  Visitatiestudiedag

  Lees meer…

 • 10 september 2019

  Toekomstperspectief voor thuiszitters of bijna-thuiszitters

  Lees meer…

 • 9 september 2019

  BPS Academie aanbod 2019-2020

  Lees meer…

De academie

In het schooljaar 2004/2005 is bij het CPS te Amersfoort het project Begaafdheidsprofielscholen (BPS) gestart. In dit door het ministerie van OCW gestimuleerde project is het de opzet om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. In 2007 hebben de scholen die deelnemen aan het project zich verenigd in de Vereniging BPS. Vanaf 2014 nemen ook scholen uit het primair onderwijs deel. Per 1 oktober 2019 zijn er 47 scholen uit het voortgezet onderwijs en 28 scholen uit het primair onderwijs aangesloten.

Waarom een netwerk van begaafdheidsprofielscholen?
Hoogbegaafdheid is in het hedendaagse onderwijs een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Meerdere scholen hebben in de afgelopen jaren vaak zeer uiteenlopende maatregelen getroffen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen. Deze inspanningen leiden niet vanzelfsprekend tot succes. Steeds duidelijker is geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd ‘uitkomt wat er in zit’. De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.

De BPS Academie
De BPS Academie is een onderdeel van de Vereniging BPS, en is het platform voor ontmoeten en leren. Kennis, ervaringen en aanbod van de scholen (en van externe bronnen/aanbieders) worden gedeeld. Het doel van de BPS Academie is het bieden van een platform aan docenten en aan het management van Begaafdheidsprofielscholen om samen te leren hoe steeds beter en effectiever om te gaan met het onderwijs aan en de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in de scholen. Plezier in het samen leren is hierbij net zo belangrijk als het verwerven van kennis over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Elke Begaafdheidsprofielschool dient zich mede-eigenaar (gebruiker en vormgever) van de academie te voelen en de relatie met de werkvloer te waarborgen.

© Begaafdheidsprofielscholen 2021