Actueel

 • 16 september 2018

  BPS Academie aanbod 2018-2019

  Lees meer…

 • 16 september 2018

  BPS Aanbod 2018-2019 ook beschikbaar voor niet-BPS-leden

  Lees meer…

 • 19 juni 2018

  Verenigingsdag 31 oktober 2018

  Lees meer…

Kennis

Publicaties van CPS/Vereniging BPS
Slim onderwijs doe je zó. Effectief onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. CPS Onderwijsontwikkeling en advies, januari 2014.
Bijlagen bij de publicatie: Bijlage 1 | Bijlage 2 | Bijlage 3 | Bijlage 4 | Bijlage 5 | Bijlage 6 | Bijlage 7 | Bijlage 8 | Bijlage 9 | Bijlage 10 | Bijlage 11 | Bijlage 12 | Bijlage 13 | Bijlage 14 | Bijlage 15 | Bijlage 16 | Bijlage 17 | Bijlage 18 | Bijlage 19

- Hoe maken wij het verschil? Begaafdheidsprofielscholen. Publicatie naar aanleiding van de conferentie Begaafdheidsprofielen op 14 november 2012.


Aan de slag met begaafdheid

SLO: Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling
Informatie over (hoog)begaafdheid voor leerlingen, ouders en scholen. Ook is er een digitaal platform voor professionals.
www.talentstimuleren.nl

School aan Zet
School aan Zet staat scholen bij in hun ontwikkeling van goed naar beter en draagt zo bij aan een (verdere) verbetering van de onderwijskwaliteit, onder andere op het gebied van excellentie en hoogbegaafdheid.
Bekijk hier de publicaties en middelen op dit thema

Boeken algemeen
De 7 uitdagingen, een praktisch handboek voor leerkrachten in het bo en vo (2012), T. Koenderink
Handboek Hoogbegaafdheid (2009), onder redactie van E. van Gerven, van Gorcum b.v.
Passend Onderwijs voor begaafde leerlingen (2012), S. Drent & E. van Gerven, van Gorcum b.v.
- Slim onderwijs doe je zo (2014), P. Groenewegen e.a., CPS Amersfoort

Good practices
Hoe maken wij het verschil (2013), bundel met good practices van begaafdheidsprofielscholen vo, P.Groenewegen e.a., CPS Amersfoort
- Kansen voor talent, 28 excellentieprojecten in beeld (2012), A. Koopmans & N. Steenbergen, SLO Enschede

Boeken thematisch (pedagogisch en didactisch)
Bright Minds, Poor Grades (2001), M.D. Withley, Penguin Putnam Inc
- De kunst van het falen (2009), A. van Dam, Ambo|Anthos
- Is het voor een cijfer (2013), T. Koenderink & R. Louwerse, Novilo
- Misdiagnose van hoogbegaafden (2013), J. Webb & E. Amend, van Gorcum b.v.
- Leren zichtbaar maken (2014), J. Hattie, Bazalt Educatieve Uitgaven

Boeken voor ouders én voor leraren, intern begeleiders e.a.
- Breinlink (2011), G. Dirksen & H. Moller, Scriptum
Executieve functies bij kinderen en adoloscenten (2010), P. Dawson & R. Guare, Hogrefe Uitgevers BV
- Hoogbegaafd, als je kind (g)een Einstein is (nieuwe editie, komt 29-08-2014 uit), T. Kieboom, Lannoo
Jij kan beter, als je kind een onderpresteerder is (2012), T. Kieboom, Witsand Uitgevers bvba
Slim maar..help kinderen hun talenten benutten door hun executieve functies te versterken (2009), P. Dawson & R. Guare, Hogrefe Uitgevers BV.

Boeken over denkvaardigheden (en creatief denken)
- Succesvolle intelligentie (2002), R.J. Sternberg, Swets & Zeitlinger

© Begaafdheidsprofielscholen 2019