Actueel

 • 16 september 2018

  BPS Academie aanbod 2018-2019

  Lees meer…

 • 16 september 2018

  BPS Aanbod 2018-2019 ook beschikbaar voor niet-BPS-leden

  Lees meer…

 • 19 juni 2018

  Verenigingsdag 31 oktober 2018

  Lees meer…

Weer zin in school | vo


Type aanbod

Extern aanbod

Datum en tijd

Nader overeen te komen

School/organisatie

Tools4teaching

Contactpersoon

Coördinator BPS Academie, info@bpsacademie.nl

Thema

Zorg en begeleiding

Onderwerpen

De studiebijeenkomst omvat een dagdeel en bestaat uit een inleiding, uitwisseling en evaluatie. Inhoudelijk wordt het persoonlijk plusprogramma voor (hoog)begaafde leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs besproken.

Beschrijving

Het persoonlijk +programma is een vorm van begeleiding voor de geheel gedemotiveerde (hb-)leerling. We hebben dan te maken met zwaar onderpresterende, spijbelende en in het ergste geval thuiszittende leerlingen.

Het gaat om een zeer klein aantal leerlingen, maar die hebben in hun schoolloopbaan vaak heel veel tijd gekost van de docenten en de coördinatoren; en meestal zonder meetbare vooruitgang. In het kader van passend onderwijs zullen scholen meer te maken krijgen met dit type leerling en er ook een antwoord op moeten zien te vinden. Het werken volgens het persoonlijk +programma is een aanzet hiervoor.

Wat levert het op

De leerling weer gemotiveerd naar school en een diploma.

Doelgroep en eisen

Begeleiders van (hoog)begaafde leerlingen, schoolleiders en indien van toepassing leerplichtambtenaren. De doelgroep werkt in het  voortgezet onderwijs.

Omvang

Eén dagdeel

Kosten

€ 95 per individuele deelnemer | € 250 in company

Aantal deelnemers

Minimaal tien, maximaal twintig deelnemers. Bij in company aantal deelnemers in overleg.

Datum

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Locatie

In overleg. De studiemiddag kan ook in company verzorgd worden op uw eigen school.

Aanmelden

© Begaafdheidsprofielscholen 2019