Actueel

 • 16 september 2018

  BPS Academie aanbod 2018-2019

  Lees meer…

 • 16 september 2018

  BPS Aanbod 2018-2019 ook beschikbaar voor niet-BPS-leden

  Lees meer…

 • 19 juni 2018

  Verenigingsdag 31 oktober 2018

  Lees meer…

BPS Verenigingsdag 31 oktober 2018 | po vo


Type aanbod

BPschool aanbod

Datum en tijd

Staan vast

School/organisatie

BPS Academie

Contactpersoon

Mevr. N. Verheul

Thema

Onderwijs en leren | Zorg en begeleiding | Relatie met belanghebbenden

Onderwerpen

Twee keer per jaar houdt de vereniging BPS een Verenigingsdag. Deze dag is bedoeld voor alle leden. Naast het zakelijk gedeelte is er ruim de gelegenheid voor kennisdeling. Leden die voor het eerst een certificaat ontvangen en leden die hun certificaat verlengd krijgen, presenteren in een korte pitch een aspect van hun hb-beleid. Vervolgens is er gelegenheid om met een van de pitchers naar keuze over het gebodene door te praten. De thema’s worden een week voor de verenigingsdag op deze site geplaatst.

 • Corderius College Amersfoort | “Het racewagenmodel” als gespreksinstrument over hoogbegaafdheid met leerlingen, ouders en collega’s
 • Basisschool Vlasgaard | De doorgaande lijn binnen verrijking
 • Jan Ligthartschool Rendierhof | De doorgaande leerlijn meer- en hoogbegaafdheid
 • School op de Berg | Project Talent in de Plusklas
 • Porta Mosana | Leerlingen leren talenteren met behulp van het ME- en WE-power model
 • Octantschool Fontein | Passend onderwijs voor alle leerlingen
 • Christelijk Lyceum Veenendaal | Inclusiviteit HB-beleid op het CLV
 • Gymnasium Juvenaat | Gepersonaliseerd onderwijs voor HB-leerlingen
 • Christelijk College Nassau-Veluwe | Zichtbaar
 • OBS Jan Harmenshof | Jan Harmenshof, een excellente school met een plus

Daarnaast wordt er een inhoudelijk thema verzorgd door een inleider van buiten de vereniging BPS. Dat is dit keer Desirée Houkema (Specialist Begaafdheid en Talentontwikkeling) over de aansluiting po-vo. Onlangs hebben we vanuit de BPS Academie een onderzoekje onder de leden uitgevoerd naar het hb-aanbod dat scholen doen aan kinderen/leerlingen op de grens van po en vo. Duidelijk werd dat er op dit vlak veel gebeurt onder onze leden.

 

Beschrijving

Jaarlijks wordt na een intensieve visitatieprocedure een deel van de begaafdheidsprofielscholen voor het eerst of hernieuwd gecertificeerd. Op de halfjaarlijkse verenigingsdag verzorgen gecertificeerden die voor het eerst gecertificeerd worden en scholen met een vernieuwde certificering korte workshops. In deze workshops bieden zij aan de deelnemers inzicht in de good practices waarmee zij zich als oud-aspirant of als meer ervaren begaafdheidsprofielschool onderscheiden in het bieden van goed onderwijs of goede begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

Desirée Houkema (Specialist Begaafdheid en Talentontwikkeling) verzorgt een inleiding en vervolggesprekken over de aansluiting po-vo. Onlangs hebben we vanuit de BPS Academie een onderzoekje onder de leden uitgevoerd naar het hb-aanbod dat scholen doen aan kinderen/leerlingen op de grens van po en vo. Duidelijk werd dat er op dit vlak veel gebeurt onder onze leden.

 

Wat levert het op

Inzicht in en kennis van good practices van de gecertificeerde scholen voor primair en voortgezet onderwijs om hoogbegaafde leerlingen goed onderwijs en goede begeleiding te bieden.

Inzicht in het vraagstuk hoe we als Begaafdheidsprofielscholen gezamenlijk en als individuele scholen hb-aanbod op het grensvlak van po en vo kunnen verzorgen en welke landelijke ondersteuning daarbij mogelijk is.

Doelgroep en eisen

Docenten en leden van het management van aangesloten begaafdheidsprofielscholen vo en po.

Omvang

5 klokuren

Kosten

Geen kosten

Datum

Woensdag 31 oktober, 10.00 - 16.00 u. Het studiegedeelte is onderdeel van de halfjaarlijkse verenigingsdag. Deze dag start zoals altijd met een zakelijk gedeelte (algemene ledenvergadering) en wordt vervolgd met een inhoudelijk gedeelte. De inloop is vanaf 10.00 uur. De ALV is van 10.30-11.15 uur. Het inhoudelijk programma loopt van 11.15 uur tot 15.45 uur inclusief lunch.

Locatie

CPS Onderwijsontwikkeling en advies, Plotterweg 30, 3821 BB Amersfoort. De locatie ligt vijf minuten lopen van station Amersfoort Schothorst.

Aanmelden

© Begaafdheidsprofielscholen 2019