Actueel

 • 16 september 2018

  BPS Academie aanbod 2018-2019

  Lees meer…

 • 16 september 2018

  BPS Aanbod 2018-2019 ook beschikbaar voor niet-BPS-leden

  Lees meer…

 • 19 juni 2018

  Verenigingsdag 31 oktober 2018

  Lees meer…

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van congressen, workshops en andere bijeenkomsten die vanuit de BPS Academie worden georganiseerd of ondersteund. Via een link komt u bij een uitgebreide beschrijving van de bijeenkomst en kunt u zich aanmelden (bij enkele bijeenkomsten is aanmelden alleen mogelijk als uw school een begaafdheidsprofielschool is). Deze bijeenkomsten zijn aangeduid met een asterisk.

Aanbod van activiteiten in het schooljaar 2018-2019 die uitgevoerd kunnen worden op uw eigen school en waarvan de data in overleg kunnen worden vastgesteld

 

Excellentie bevorderen en flexibilisering

-  Life & Science

Een effectief netwerk po-vo inrichten

-  Begaafde basisschoolleerlingen: een brede aanpak (niet in company)

Denklessen VO

-  Denkvaardigheden HB (PO)

Werken aan mindsets voor prestatie en motivatie

Leidinggeven in een begaafdheidsprofielschool

Plusbegeleiding vwo 1-6

Vaardighedenlijn

Cultuurverandering voor actief en gedragen hb-beleid

-  Metacognitieve vaardigheden

Start en ontwikkeling van een hb-traject

 

Differentiatie

-  Omgaan met verschillen (een schoolbrede aanpak in de begeleiding)

Catalogus uitdagend programma ontwikkelen

Training omgaan met verschillen (I, II, III)

Rekening houden met leerstijlen in de vaklessen

Versnelde leerroutes voor hb-leerlingen

-  Onderwijs op maat voor jou! (niet in company)

Verschil door maatwerk

-  Verrijking, een praktische workshop vanuit een theoretisch concept

-  HB, wat moet je ermee?

 

Onderpresteren en toptalenten

-  De link tussen HB en zorg

Training aanpak onderpresteren (I, II)

-  Onderpresteren ontdekken en begeleiden (PO)

-  Hogere denkvaardigheden in PO

Verbreding

Mentoraat voor hoogbegaafde leerlingen (I, II)

-  Onderpresteren en dan. Een aanpak samen met ouders (I, II)

Uitval van hoogbegaafden voorkomen

-  Systematische aanpak onderpresteerders

-  Lefgasten (faalangsttraining)

Weer zin in school: hoogbegaafden met nieuw elan

International Award: verbredingsprogramma voor onderpresteerders en andere hb-leerlingen

-  Leervaardigheden, een workshop

 

Maatwerk en gepersonaliseerd leren

-  Masterclass creatief schrijven

Het opzetten van een 8+ klas

-  Talentontwikkeling door onderzoekend leren

Oplossingsgericht samenwerken met begaafde leerlingen en hun ouders

Intake en handelingsplan als basis voor hb-begeleiding (I, II)

-  Onderwijs op maat voor jou!

-  Bètatopklas als proeftuin voor plusprogramma

Tutorschap als ideale begeleiding van een hb-leerling

Verschil door maatwerk

-  Onderzoeksvaardigheden bij alfa- en gammavakken

Physics voor begaafde twaalfjarigen

Plusprogramma groep 8 en VO

-  De hb-map: een praktisch instrument voor het borgen van hb-beleid

 

Kwaliteitsontwikkeling Begaafdheidsprofielscholen

Basistraining voor startende hb-docenten en hb-begeleiders (I, II, III)

-  Kennismaking met BPS voor belangstellenden van buiten de vereniging (PO) (niet in company)

Kennismaking met BPS voor belangstellenden van buiten de vereniging (VO) (niet in company)

-  *Scholingsdag visitatie en visiteren

-  Intervisiegroep Primair Onderwijs (opstellen ontwikkelplan BPS-PO)

-  *Intervisiegroep Voortgezet Onderwijs (gevorderden)

-  *Intervisiegroep Voortgezet Onderwijs (docenten)

-  De HB-er geïntegreerd in de school

Leidinggeven in een begaafdheidsprofielschool

Basistraining voor startende hb-docenten en hb-begeleiders (I, II, III)

-  *Intervisiegroep ontwikkelagenda Primair Onderwijs

-  Leren filosoferen met hb-leerlingen: introductie

Leren filosoferen met hoogbegaafde leerlingen (I, II, III, IV)

-  POP-training

-  TOP-training

Nieuw elan creëren op een begaafdheidsprofielschool

-  Metacognitieve vaardigheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————-

Uw activiteit op de site? (alleen voor BPscholen)
Begaafdheidsprofielscholen organiseren soms studiedagen en (mini)conferenties voor andere scholen in hun omgeving. Deze (mini)conferenties kunnen worden opgenomen op de agenda en in het aanbod van de BPS Academie. Indien andere begaafdheidsprofielscholen daar zonder verdere kosten aan kunnen deelnemen, kan de organiserende school het voucher inzetten t.b.v. de organisatie. Indien uw school zo’n activiteit heeft en u wilt deze opgenomen zien op de site, kunt u het aanmeldformulier invullen.

 

© Begaafdheidsprofielscholen 2019